Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

zartowalam
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianyaako nyaako
zartowalam
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianyaako nyaako

August 13 2019

zartowalam
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamglistyporanek mglistyporanek
zartowalam
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapareidolie pareidolie
zartowalam
5351 e768 500
zartowalam
8954 21c7 500
zartowalam
7453 743a 500
no Bukowski znowu
zartowalam
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
zartowalam
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viapikkumyy pikkumyy

August 16 2019

zartowalam
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianyaako nyaako
zartowalam
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianyaako nyaako

August 13 2019

zartowalam
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamglistyporanek mglistyporanek
zartowalam
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapareidolie pareidolie
zartowalam
5351 e768 500
zartowalam
8954 21c7 500
zartowalam
7453 743a 500
no Bukowski znowu
zartowalam
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
zartowalam
5351 e768 500
zartowalam
8954 21c7 500
zartowalam
7453 743a 500
no Bukowski znowu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl