Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

zartowalam
2165 0f3e 500

positivepastel:

Stop comparing your mental illness to another’s. It doesn’t matter who “has it worse.”

zartowalam
9941 54b0 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
zartowalam

to nieprawda, że mówię o pogodzie
mówię o nim
to nieprawda, że mówię o sukni
mówię o nim
to nieprawda, że mówię o deszczu
mówię o jego ustach

to nieprawda że ona mówi o obiedzie
ona mówi o nim
to nieprawda że ona mówi o pogodzie
ona mówi o nim
mówiąc o sobie mówi o nim

cisza

nie mam o czym mówić
kiedy nie mówię o nim.

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viainvisibility invisibility
zartowalam

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiehus piehus
zartowalam
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
zartowalam
zartowalam
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viaLotta12 Lotta12
zartowalam
Nagle zrozumiałam, że za chwilę to wszystko przeminie, że ostatni raz jestem szczęśliwa.Ta lekkość. Dawno już nie czułam się taka lekka jak tutaj, w tym mieście. Tej wiosny. Z tobą.Wydaje mi się, że to punkt kulminacyjny w moim życiu. Potem będzie już tylko droga w dół
— Virginia Quentin; "Echo winy"
zartowalam
6529 1a03 500
Reposted fromyoungie youngie viakindofnightmare kindofnightmare
zartowalam
Życie nie jest piękne - roześmiała się młoda dziewczyna - ale ma w sobie coś takiego, że da się lubić.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viakindofnightmare kindofnightmare
zartowalam
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true

February 23 2017

zartowalam
zartowalam
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viacametrue cametrue
zartowalam
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viacametrue cametrue
zartowalam
6774 8336
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viarenegade4ever renegade4ever
zartowalam
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamessinhead messinhead
zartowalam

Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości. Zresztą nie zawsze robi to świadomie.

Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viacamillee camillee
zartowalam
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama

February 21 2017

zartowalam
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viasavanna savanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl